Cierpisz na sporadyczną bezsenność

Jeżeli chciałbyś zastosować lek Noctis Noc, przed zażyciem leku konieczne jest udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące stanu zdrowia i stosowanych leków.

Wypełnij kwestionariusz

Poniższy kwestionariusz ma na celu ustalić czy możesz stosować lek Noctis Noc. Aby prawidłowo wypełnić kwestionariusz, po przeczytaniu każdego pytania należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.

TAKNIE

Czy ma Pani/Pan mniej niż 18 lat?

TAK /
NIE WIEM
NIE

Czy ma Pani/Pan nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub leki przeciwhistaminowe (leki na alergię)?

Czy bezsenność u Pani/Pana przed rozpoczęciem stosowania leku trwała dłużej niż 3 tygodnie?

Czy ma Pani/Pan astmę?

Czy ma Pani/Pan przewlekłe zapalenie oskrzeli (uporczywy kaszel, który wytwarza gęstą ślinę (plwocinę i śluz)?

Czy ma Pani/Pan rozedmę płuc (zapalenie pęcherzyków płucnych powodujące trudności w oddychaniu)?

Czy ma Pani/Pan jaskrę (podwyższone ciśnienie w oku)?

Czy ma Pan przerost gruczołu krokowego (nieprawidłowe powiększenie prostaty), niedrożność szyi pęcherza moczowego (choroba układu moczowego) lub trudności z oddawaniem moczu?

Czy u Pani/Pana występuje bliznowaciejący wrzód trawienny (uszkodzenie błony śluzowej żołądka lub początkowego odcinka jelita) lub zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze (trudności z przemieszczaniem pokarmu z żołądka do jelita)?

Czy u Pani/Pana występuje ciężka choroba nerek lub wątroby?

Czy jest Pani w ciąży lub karmi piersią?

Czy przez ostatnie 7 dni stosował(a) Pani/Pan leki zawierające doksylaminę lub inne leki nasenne bez konsultacji z lekarzem?

Czy stosuje Pani/Pan inhibitory monoaminooksydazy (np. leki stosowane w leczeniu depresji, choroby Parkinsona lub innych schorzeń, takie jak: moklobemid, fenelzyna i tranylcypromina, izokarboksazyd, linezolid, błękit metylenowy, prokarbazyna, razagilina i selegilina)?

Czy stosuje Pani/Pan leki przeciwdepresyjne takie, jak: fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, bupropion, nefazodon?

Czy stosuje Pani/Pan antybiotyki makrolidowe takie jak: klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna?

Czy stosuje Pani/Pan leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca takie jak: amiodaron, chinidyna?

Czy stosuje Pani/Pan przeciwwirusowe inhibitory proteazy takie jak: indinawir, rytonawir, telaprewir?

Czy stosuje Pani/Pan związki przeciwgrzybicze z grupy azoli takie jak: flukonazol, ketokonazol, itrakonazol lub inne leki przeciwgrzybiczne takie jak: terbinafina?

Czy stosuje Pani/Pan leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi takie jak: gemfibrozyl?

Jeżeli przynajmniej raz zaznaczył(a) Pani/Pan odpowiedź TAK/NIE WIEM nie może Pani zastosować leku Noctis Noc.

W tym przypadku lek Noctis Noc może być zastosowany tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedział(a) Pani/Pan NIE może Pani/Pan zastosować lek Noctis Noc.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla Pacjenta”.

Dalej